Οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.